Wandelen op het Boetelerveld

Het Boetelerveld is een natuurreservaat wat ongeveer 3 km ten zuidoosten van Raalte ligt, in de Overijsselse streek Salland. Het is een gebied met heide, grasland en bos en is het laatste overblijfsel van de vochtige Sallandse heidevelden. Dat wel te maken heeft met verdroging en verbossing. Bij langdurige natte periode kunnen de circa 15 vennetjes weer vol met water komen. Landschap Overijssel beheert dit natuurreservaat en zet zich in voor de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de natte heide.

Het Boetelerveld dankt zijn naam aan het buurtschap Boetele wat nabijgelegen is. Vroeger behoorde het bij de havezate Schoonheten en werd het de Schoonheterheide genoemd.

Met 170 hectare aan natuur is het Boetelerveld een kleine jongen t.o.v. bijvoorbeeld de Veluwe met ruim 90.000 hectare natuur, maar ook op het Boetelerveld zijn er diverse gemarkeerde wandelroutes; 2 km (blauw), 3,6 km (rood) en 4,4 km (geel) uitgezet. Met deze gemarkeerde routes wandel je echt alleen over het Boetelerveld heen, vanaf de parkeerplaats kun je echter meerdere wandelroutes samenvoegen. Ook de streekroute “De Sallandse Zandloper” en het Streekpad “Sallandpad” lopen dwars door dit natuurreservaat heen.

Op een zondagmiddag ergens half november, wil ik wel even eruit om een kleine wandeling te lopen. De gele route is een prima route voor die zondagmiddag. Nu woon ik zelf eigenlijk al mijn hele leven in Overijssel en in de streek Salland, maar het Boetelerveld was volledig nieuw voor me. Dus werd het tijd om dit natuurreservaat maar eens te gaan bezoeken.

Direct vanaf de parkeerplaats ga je een klaphek door, en kun je de gele route zowel links- als rechtsom oppakken. Ik kies voor rechtsom. Goede waterdichte wandelschoenen is aan te raden, want er kan er aardig nat zijn. Amper een paar minuten onderweg en je ervaart gelijk de rust en de ruimte die het Boetelerveld met zich meebrengt.

Natura 2000

Het Boetelerveld is een Natura 2000-gebied, d.w.z. een Europees beschermd natuurgebied. Het heeft als doelstelling het verlies aan soorten planten en dieren te stoppen en te herstellen.

Als je van vogels kijken houdt, kun je hier ook aardig aan je trekken komen. Onderweg kom je een vogeltrektelpost met hut, informatiepanelen en een vogelkijker tegen. Verderop staat nog een observatiescherm om van vogels te spotten.

Hoe verder je wandelt hoe meer je ziet dat er aardig wat gekapt is. Dit wordt niet zonder reden gedaan. Door bos te kappen wordt de heide beschermd en komt het de vegetatie ten goede. Een andere reden is dat op het Boetelerveld heel veel (teveel) naaldbomen staan. Naaldbomen verbruiken veel water en dragen daardoor flink bij aan de verdroging van dit natuurreservaat. De natuur in dit reservaat is afhankelijk van natte omstandigheden. Door naaldbomen te vervangen door loofbomen blijft het vaker en langer nat in dit gebied. Niet alle naaldbomen worden vervangen, er blijft ook wat intact om de ecologische waarde op peil te houden.

Er leven in dit verschillende (kwetsbare) diersoorten, waarvan de kamsalamander er één van is. Hij dankt zijn naam aan de “kam” die het mannetje in het voorjaar op zijn rug heeft. De kamsalamanders leven in de vennetjes, waar de beplanting goed ontwikkeld moet zijn. Op het land geven ze de voorkeur aan open vegetatie.

Toekomst Boetelerveld

In de toekomst zal dit natuurreservaat met natte heide en blauwgrasland. Het bos zal op termijn een mengeling zijn van dood hout en jong houtopslag. Daarnaast is het nodig om de eerste jaren veel te maaien om nieuwe boompjes en grassen kort te houden. Zo kan de heide optimaal gaan groeien. Een nieuwe, goed ontwikkelde heidevegetatie ontstaat pas over 10 tot 15 jaar.

Review

Ondanks het vele kap werk wat je onderweg veel ziet in dit gebied, is het toch een prachtig gebied om er te wandelen. Wellicht niet al te groot, maar wel rijk aan afwisseling. In elk seizoen zal het hier mooi zijn. Goed aangegeven en gemarkeerde wandelroutes met een mooie parkeerplaats en informatiepaneel erbij.

Reacties zijn gesloten.